Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Tích cực phổ biến kiến thức Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử

Tích cực phổ biến kiến thức Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử

(23/12/2022)

 Tăng cường phổ biến công nghệ thông tin cơ bản đến mỗi người dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Khẩn trương kết nối, chia sẻ giữa các CSDL ngành, địa phương

Khẩn trương kết nối, chia sẻ giữa các CSDL ngành, địa phương

(23/12/2022)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS) nhấn mạnh điều này khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).