Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Nền tảng số

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

(26/12/2022)

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học. Năm 2023 sẽ xây dựng một phần hệ thống bài giảng, bài học, tài liệu tham khảo, trước hết phục vụ học sinh tự học, thầy cô giáo tham khảo; sau đó từng bước mở rộng và hoàn thiện.

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

(26/12/2022)

 Ngành Thông tin và Truyền thông nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi và tăng cường kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

(26/12/2022)

 Bộ Tài chính đang đẩy mạnh triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, đã hoàn thành Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn I” và đang thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2”.

Hà Nội: Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng mục đích

Hà Nội: Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng mục đích

(26/12/2022)

 Quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý chỉ sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục đích; không thực hiện các hành vi cố ý gây thiệt hại, lộ, mất thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không tự ý truy cập, thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn, khai thác, tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề, điểm yếu an ninh trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp phát hiện bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản với mục đích cá nhân, kịp thời báo cáo cấp trên xử lý, kỷ luật theo quy định.