Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Chữ ký số trong cơ quan nhà nước

Đà Nẵng triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(24/12/2022)

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố về việc triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Chữ ký số ứng dụng mạnh trong nộp thuế trực tuyến

Chữ ký số ứng dụng mạnh trong nộp thuế trực tuyến

(24/12/2022)

Hiện nay, việc nộp thuế vẫn thủ công gây ra nhiều phiền toái không chỉ cho người nộp thuế mà cho cả các Cơ quan thuế. Chữ ký số với những ưu điểm vượt trội của mình đã đem đến nhiều lợi ích trong nộp thuế trực tuyến.

Tăng cường sử dụng chữ ký số phục vụ CCHC trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tăng cường sử dụng chữ ký số phục vụ CCHC trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

(24/12/2022)

Sáng ngày 28/10, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.