Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Mô hình dạy nghề

Phát huy hiệu quả mô hình dạy nghề gắn kết việc làm

Phát huy hiệu quả mô hình dạy nghề gắn kết việc làm

(26/08/2014)
Trong quá trình triển khai và thực hiện mục tiêu dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn, Thới Lai là huyện ngoại thành có nhiều cách làm thiết thực, giúp một bộ phận lao động có thu nhập ổn định. Mặt khác, huyện quan tâm việc liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề để duy trì và phát triển hiệu quả các mô hình nghề…
Hải Dương bứt phá dạy nghề

Hải Dương bứt phá dạy nghề

(29/07/2014)
Tỉnh Hải Dương có 6 cơ sở dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT), mỗi năm mở được khoảng 60 lớp, thu hút trên 2.000 học viên tham gia.
Nhiều cách làm hiệu quả trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhiều cách làm hiệu quả trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(22/07/2014)
Với  phương châm “cầm tay chỉ việc”, “học đi đôi với hành”, “trao cần câu” và dạy “cách câu”, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ít nhiều đã có được những kết quả thiết thực. Nhiều lao động nông thôn đã có thu nhập ổn định sau khi tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn do Sở LĐ-TB-XH phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tân Lạc: Dạy nghề dân cần, không dạy nghề trung tâm có

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tân Lạc: Dạy nghề dân cần, không dạy nghề trung tâm có

(22/07/2014)
Qua đào tạo nghề có 70% lao động tự tạo được việc làm. Điều quan trọng hơn là đã thay đổi quan niệm, hành vi của lao động nông thôn về học nghề và tạo việc làm trong tình hình hình hiện nay. Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc khi nói về tình hình triển khai, thực hiện Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn.
Đẩy mạnh dạy nghề nông nghiệp

Đẩy mạnh dạy nghề nông nghiệp

(17/07/2014)
Năm 2013, Bình Định đã đầu tư mạnh cho công tác dạy nghề nông nghiệp với gần 1.200 người được đào tạo. Ông Lê Văn Nghinh, Trưởng phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH Bình Định), cho biết, năm 2014 tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 6 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm cho các cơ sở dạy nghề để mở lớp dạy nghề nông nghiệp.