Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỐNG KÊ PHỔ CẬP DỊCH VỤ

Các mẫu Phiếu điều tra thống kê CNTT năm 2016

09/09/2016 13:57 CH Xem cỡ chữ

Phiếu thu thập thông tin dành cho các doanh nghiệp CNTT: tải về tại đây.
 
Phiếu thu thập thông tin dành cho các cơ sở đào tạo CNTT: tải về tại đây.

Vụ CNTT

Lượt truy cập: 23226

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )