Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh để phù hợp với xu thế chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số

Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh để phù hợp với xu thế chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số

(14/12/2023)

Theo đó, việc quản lý 3 dịch vụ mới được thực hiện theo cách tiếp cận quản lý nhẹ ở mức độ phù hợp, có độ mở, hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh và tạo thuận lợi cho các dịch vụ phát triển. 

Việt Nam tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng viễn thông

Việt Nam tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng viễn thông

(11/12/2023)

 Luật Viễn thông sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2024 và thay thế Luật Viễn thông năm 2009. Trong  bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, Luật Viễn thông sửa đổi nhằm mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, hạ tầng số đồng thời hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của kinh tế số và xã hội số.

Thúc đẩy cạnh tranh của thị trường viễn thông thông qua các quy định về hoạt động bán buôn, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Thúc đẩy cạnh tranh của thị trường viễn thông thông qua các quy định về hoạt động bán buôn, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghệp có vị trí thống lĩnh thị trường

(10/12/2023)

 Trong lĩnh vực viễn thông, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bán buôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới. Hoạt động bán buôn trong viễn thông bao gồm việc các doanh nghiệp viễn thông cho các doanh nghiệp khác thuê mạng viễn thông hoặc mua lưu lượng, dịch vụ viễn thông của mình với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, phát triển dịch vụ, ứng dụng mới, góp phần cung cấp dịch vụ đa dạng đến người tiêu dùng.

Luật Viễn thông sửa đổi “quản lý nhẹ” dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu

Luật Viễn thông sửa đổi “quản lý nhẹ” dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu

(09/12/2023)

 Luật Viễn thông sửa đổi đã đưa ra những thay đổi quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý các dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hạ tầng số trong nền kinh tế hiện đại.