Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024
Thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực viễn thông

Thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực viễn thông

(03/12/2023)

 Viễn thông hiện là nền tảng, hạ tầng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Luật Viễn thông sửa đổi quy định chặt chẽ về việc thiết lập và cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và đồng bộ của hạ tầng mạng lưới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

Gần 100 % các đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi)

Gần 100 % các đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi)

(03/12/2023)

Luật Viễn thông sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Trước đó, để tbiểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi), có 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74 %).

Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng

Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng

(02/12/2023)

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, viễn thông đã trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng, là hạ tầng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Luật Viễn thông sửa đổi đã thiết lập khuôn khổ pháp lý vững chắc, minh bạch hóa quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông có và không có hạ tầng mạng, cũng như của các đại lý dịch vụ viễn thông.

Luật Viễn thông đáp ứng xu thế phát triển của 'xã hội số', 'kinh tế số'

Luật Viễn thông đáp ứng xu thế phát triển của 'xã hội số', 'kinh tế số'

(02/12/2023)

Sau hơn 12 năm áp dụng, Luật và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Viễn thông đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với bối cảnh mới có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện để xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu mới và khắc phục các vướng mắc trong công tác thực thi, quản lý nhà nước thời gian qua.