Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/07/2021
VNPT, Viettel, FPT Telecom cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH trong 2016

VNPT, Viettel, FPT Telecom cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH trong 2016

(10/06/2016)

Ngay trong năm nay, các doanh nghiệp lớn như VNPT, Viettel, FPT Telecom… sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho các khách hàng băng rộng cố định; đồng thời tiếp tục nhân rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng băng rộng với tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm.

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Lâm Đồng về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Lâm Đồng về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet

(31/05/2016)

Vừa qua, ngày 30/05/2016, tại Hội trường Sở TT&TT Lâm Đồng đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở TT&TT Lâm Đồng.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ đáp ứng việc xem nội dung thông tin trên IPv6 đối với độc giả

Cổng Thông tin điện tử của Bộ đáp ứng việc xem nội dung thông tin trên IPv6 đối với độc giả

(20/05/2016)

Sau một thời gian thử nghiệm, ngày 16/5/2016 cổng Thông tin điện tử của Bộ đã đáp ứng việc xem nội dung thông tin trên IPv6 đối với độc giả.

Tỷ lệ người dùng IPv6 tại Việt Nam thấp hơn thế giới 300 lần

Tỷ lệ người dùng IPv6 tại Việt Nam thấp hơn thế giới 300 lần

(09/05/2016)

Theo ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC, Phó trưởng ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia cho biết, mục tiêu thời gian tới là đưa tỷ lệ người sử dụng IPv6 của Việt Nam từ mức 0,03% hiện nay lên đạt từ 1-2% vào thời điểm Ngày IPv6 Việt Nam năm 2017.