Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Hệ thống QLCL ISO ngành TT&TT

Bộ TT&TT tổ chức chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ

Bộ TT&TT tổ chức chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ

(08/09/2022)

Ngày 8/9/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

TP Hồ Chí Minh: Thực hiện ISO điện tử quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học

TP Hồ Chí Minh: Thực hiện ISO điện tử quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học

(25/11/2014)
UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố xây dựng kế hoạch triển khai ISO điện tử của thành phố năm 2014 – 2015. Trong đó có việc áp dụng thực hiện ISO điện tử quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học.

Trà Vinh: Xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

(25/11/2014)
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-STTTT về việc triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.
Tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

Tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

(11/11/2014)
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức; giúp người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ.