Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Hệ thống QLCL ISO ngành TT&TT

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ tới 20.000 USD cho doanh nghiệp làm ISO 27001

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ tới 20.000 USD cho doanh nghiệp làm ISO 27001

(06/11/2012)
Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp CNTT triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 với mức tối đa 20.000 USD/doanh nghiệp.

“Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuẩn CMMI và ISO 27001”

(06/11/2012)
Hội thảo trên do Ban quản lý dự án công nghiệp công nghệ thông tin thuộc Bộ TT&TT tổ chức, nhằm đánh giá tình hình triển khai dự án trong giai đoạn 2010-2012, trao đổi kinh nghiệm triển khai CMMI và ISO 27001 và giới thiệu về phương thức triển khai dự án giai đoạn 2012-2014.