Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Hệ thống QLCL ISO ngành TT&TT

Sơ kết việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao

Sơ kết việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao

(06/11/2012)
Ngày 30/8/2012, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo ISO của Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp Sơ kết việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao.
Tăng tốc triển khai CMMI và ISO 27001 - Chuyên nghiệp hơn để thành công

Tăng tốc triển khai CMMI và ISO 27001 - Chuyên nghiệp hơn để thành công

(06/11/2012)
Chỉ sau 2 năm (thực hiện tháng 9/2010) Ban quàn lý các dự án công nghiệp CNTT (BQLDA), Bộ TTTT triển khai dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” đến nay đã có thêm 12 DN làm CMMI (gấp 10 lần so với 10 năm về trước, năm 2000 cả nước có khoảng hơn 10 DN), trong đó, 1 DN đạt chứng chỉ level 5 và 11 DN đạt level 3. Dự án tiếp tục được mở rộng dự kiến đến 30/9/2014 có thêm khoảng 20 DN nữa triển khai CMMI. Quá trình triển khai CMMI có nhiều bài học thành công cũng như thất bại mà các DN có thể tham khảo để rút kinh nghiệm cho mình.
Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

(06/11/2012)
CMMI (Capability Muturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ (SEI - Software Engineering Institute) phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Chuẩn CMMI được xem như là tấm giấy thông hành cho doanh nghiệp để thâm nhập vào chuỗi gia công phần mềm toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất. Tuy nhiên, không phải mô hình công ty nào cũng nhất thiết phải đạt CMMi và việc đạt chứng chỉ này phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi doanh nghiệp.