Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 11/08/2022

Hệ thống QLCL ISO ngành TT&TT

Hoạt động Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông và sự tham gia của Việt Nam vào ITU

Hoạt động Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông và sự tham gia của Việt Nam vào ITU

(17/10/2013)
Ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay là “Tiêu chuẩn quốc tế tạo sự thay đổi tích cực”. Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay đã nhắc lại về vai trò, nguyên tắc hoạt động Tiêu chuẩn hóa và đặc biệt nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của Tiêu chuẩn hóa, đó là “tạo sự thay đổi tích cực”.
Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 27001:2005 cho Công ty Tinhvan Group

Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 27001:2005 cho Công ty Tinhvan Group

(16/09/2013)
Ngày 06/9/2013 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã được tái chứng nhận chứng chỉ Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin ISO 27001:2005.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh triển khai có hiệu quả ISO 9001:2008

(16/09/2013)
Việc áp dụng ISO 9001:2008 hiệu quả góp phần nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ; các quy trình giải quyết công việc đã bao quát toàn bộ thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông theo kết quả rà soát của Đề án 30. Đồng thời, Đoàn đánh giá cũng nêu một số góp ý để Sở Thông tin và Truyền thông duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2014.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

(06/09/2013)
Sau gần 7 năm triển khai thực hiện (bắt đầu từ năm 2006), lần đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 (nay là 9001:2008) được áp dụng thí điểm tại một số cơ quan hành chính nhà nước với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý hành chính công. Cho đến nay, hệ thống quản lý chất lượng này đã phát huy hiệu quả như một bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai hệ thống đã nảy sinh một số vấn đề cần khắc phục, nhằm đem lại hiệu quả hơn nữa cho công tác triển khai áp dụng hệ thống tại khu vực hành chính công.