Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Thanh tra Bộ

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình giải quyết khiếu nại - QT.TT.01

- Quy trình giải quyết tố cáo - QT.TT.02

- Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra - QT.TT.03

Lượt truy cập: 1848

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )