Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Văn phòng Bộ

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình xử lý văn bản đến - QT.VP.01

- Quy trình xử lý văn bản đi - QT.VP.02

- Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo - QT.VP.03

- Quy trình thanh toán chi phí đoàn ra - QT.VP.04

- Quy trình thanh quyết toán chi phí hoạt động thường xuyên - QT.VP.05

- Quy trình mua sắm nội bộ - QT.VP.06

- Quy trình quản lý sử dụng xe ô tô cơ quan - QT.VP.07

- Quy trình quản lý tài sản trang thiết bị - QT.VP.08

- Quy trình tổng hợp xây dựng kế hoạch -QT.VP.09

- Quy trình tổng hợp xây dựng báo cáo - QT.VP.10

- Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính - QT.VP.11

- Quy trình khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ - QT.VP.12

- Quy trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính - QT.VP.13

Lượt truy cập: 1886

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )