Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/10/2022

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Vụ Công nghệ thông tin

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình xây dựng và ban hành sách trắng CNTT-TT Việt Nam - QT.CNTT.01

- Quy trình tổ chức cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về CNTT - QT.CNTT.02

Lượt truy cập: 1192

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)