Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

TIN TỨC

TP Hồ Chí Minh: Thực hiện ISO điện tử quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học

25/11/2014 09:31 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố xây dựng kế hoạch triển khai ISO điện tử của thành phố năm 2014 – 2015. Trong đó có việc áp dụng thực hiện ISO điện tử quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học.


Theo đó, năm 2014 tập trung thực hiện ISO điện tử đối với các lĩnh vực: quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học; tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy; cấp giấy Chứng nhận đầu tư nước ngoài; quản lý lao động nước ngoài; đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp phép họp báo, cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet; cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thống kê các thủ tục hành chính cần xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và công bố sự phù hợp theo quy định; lập danh sách các thủ tục có khối lượng công việc hàng ngày lớn để triển khai ISO điện tử.

Minh Châu

Lượt truy cập: 12944

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )