Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Hệ thống QLCL ISO ngành TT&TT

Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

(06/09/2013)
Sau gần 7 năm triển khai thực hiện (bắt đầu từ năm 2006), lần đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 (nay là 9001:2008) được áp dụng thí điểm tại một số cơ quan hành chính nhà nước với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý hành chính công. Cho đến nay, hệ thống quản lý chất lượng này đã phát huy hiệu quả như một bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai hệ thống đã nảy sinh một số vấn đề cần khắc phục, nhằm đem lại hiệu quả hơn nữa cho công tác triển khai áp dụng hệ thống tại khu vực hành chính công.
Thái Bình: Đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thái Bình: Đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

(06/09/2013)
Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nhằm đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008”. Đây cũng là việc làm nhằm thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 (tiêu chuẩn ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2013.
Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

(06/09/2013)
Theo kế hoạch năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; cập nhật sửa đổi tài liệu, quy trình xử lý công việc cũ và bổ sung các tài liệu, quy trình xử lý công việc mới cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng công vụ của công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời nâng cao mức độ thỏa mãn phục vụ dịch vụ hành chính công của các tổ chức và người dân khi đến liên hệ làm việc với Sở.
Thừa Thiên-Huế: Áp dụng ISO cho hoạt động hành chính

Thừa Thiên-Huế: Áp dụng ISO cho hoạt động hành chính

(16/07/2013)
Ngày 11/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh.