Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%

Kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%

(29/12/2021)
Hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh… là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế năm 2021. Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2021 diễn ra sáng 29/12, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%.
Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

(03/12/2021)

Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Hà Nội: Quận Thanh Xuân hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

(26/11/2021)

Cùng với Thành phố Hà Nội và cả nước, quận Thanh Xuân đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kê

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kê

(22/11/2021)

Trong năm 2021, Tổng cục Thống kê tiến hành 26 cuộc điều tra, trong đó 50% sử dụng phiếu điện tử. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, thay thế 85% phiếu giấy bằng phiếu điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê; đến năm 2030, tỷ lệ này đạt trên 95%.