Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

TP Hồ Chí Minh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

TP Hồ Chí Minh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

(28/12/2021)

Sáng ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trà Vinh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chưa đạt yêu cầu nghiệm thu

Trà Vinh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chưa đạt yêu cầu nghiệm thu

(13/12/2021)

Sáng ngày 10/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Lâm Đồng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

Lâm Đồng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

(13/12/2021)

Với số phiếu chọn mẫu đạt tỉ lệ 96,36%, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đánh kết quả phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng “đạt chất lượng tốt”.

Kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 90,09%

Kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 90,09%

(10/12/2021)

Sáng ngày 04/12/2021, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.