Điểm tin ngành Thông tin và Truyền thông, tuần 21 (từ 20/5/2023 - 26/5/2023)

Thông tin tổng hợp về hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông các địa phương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tuần 21 (từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2023).

Cùng chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số

Sau một thời gian triển khai, đến nay, hoạt động chuyển đổi số tại nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả khả quan, từng bước hỗ trợ chính quyền đưa các hoạt động trên nền tảng công nghệ đến gần với người dân.

Điểm tin ngành Thông tin và Truyền thông, tuần 20 (từ 13/5/2023 - 19/5/2023)

Thông tin tổng hợp về hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông các địa phương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tuần 20 (từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2023).

Bảo Lộc phát động Phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025

 Ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025.

Tăng cường cán bộ hỗ trợ chuyển đổi số tại tỉnh Lào Cai

 Ngày 19/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 2 cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông được tăng cường về công tác tại sở kể từ ngày 19/5/2023. Đây là nội dung nằm trong trong kế hoạch phối hợp chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với tỉnh Lào Cai.

Thanh Hóa: Xây dựng thôn thông minh trên nền tảng số

Nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (XDNTM) theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất, từng bước hình thành NTM thông minh, góp phần chuyển đổi số (CĐS) nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh xây dựng thôn thông minh trên nền tảng số góp phần thực hiện hiệu quả chương trình CĐS giai đoạn 2021-2025.

Điểm tin ngành Thông tin và Truyền thông, tuần 19 (từ 06/5/2023 - 12/5/2023)

Thông tin tổng hợp về hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông các địa phương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tuần 19 (từ ngày 06/5 đến ngày 12/5/2023).

Chuyển đổi số ở Yên Bái nhìn từ cách làm của Đồng Tâm

 Là một tỉnh miền núi, nhiều thành phần dân tộc, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí không đồng đều, Yên Bái có được kết quả trong công tác chuyển đổi số (CĐS) hiện nay là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền xã, phường - cấp cơ sở có liên quan trực tiếp với đảng viên và nhân dân. Một trong những địa phương có sự nỗ lực cao, cách làm sáng tạo, kết quả tốt là phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đam Rông: Những bước đi phù hợp để chuyển đổi số

 Việc thực thi và cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để tạo nên những chuyển động nhất định của huyện Đam Rông trong triển khai nhiệm vụ này.

Bắc Ninh: Thêm kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính

Để kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh kiến nghị (PAKN) của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh vừa phối hợp triển khai thí điểm kênh tiếp nhận, xử lý PAKN trên Ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh.