Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 7/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại TIKI.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTra ngày 26/01/2023 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa

Ngày 15/01/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 01/KL-TTra ngày 09/1/2024 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đối với Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed

Ngày 26/01/2024, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Xử phạt hành chính Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam

Ngày 16/01/2024, Cục Báo chí đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Thông báo nội dung chính kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Kinh tế nông thôn

Ngày 29/12/2023, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 1825/KL-TTra ngày 28/12/2023 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Kinh tế nông thôn (sau đây gọi tắt là Tạp chí). 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

Ngày 28/12/2023, Cục Báo chí - Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm chính đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo.

Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, Tạp chí điện tử Hòa nhập bị phạt 55 triệu đồng

Ngày 14/12/2023, Cục Báo chí - Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm chính đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập.


Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà

Kết luận kiểm tra số 1961/KL-TTra ngày 19/12/2023 về việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.