Ngành Ngân hàng mà đi tiên phong về chuyển đổi số thì sẽ kéo theo cả đất nước chuyển đổi số

Phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2023 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 18/5/2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Ngành Ngân hàng là ngành có điều kiện về nhân lực, tài lực, lại là ngành hội nhập cao, là ngành có tư duy đổi mới. Bộ TT&TT rất mong muốn Thống đốc, ngành Ngân hàng đi đầu về CĐS quốc gia để ngành Ngân hàng Việt Nam thuộc nhóm đầu về CĐS, tạo ra sự phát triển mới cho ngành và gây cảm hứng cho cả đất nước về CĐS. 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng tại sự kiện.

Ngành Ngân hàng mà đi tiên phong về chuyển đổi số thì sẽ kéo theo cả đất nước chuyển đổi số

Phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2023 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 18/5/2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Ngành Ngân hàng là ngành có điều kiện về nhân lực, tài lực, lại là ngành hội nhập cao, là ngành có tư duy đổi mới. Bộ TT&TT rất mong muốn Thống đốc, ngành Ngân hàng đi đầu về CĐS quốc gia để ngành Ngân hàng Việt Nam thuộc nhóm đầu về CĐS, tạo ra sự phát triển mới cho ngành và gây cảm hứng cho cả đất nước về CĐS. 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng tại sự kiện.

Giá trị lớn nhất mà CMC có thể mang đến cho thế giới chính là giá trị Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn công nghệ CMC ngày 16/5/2023, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn CMC hãy nhận lấy một sứ mệnh quốc gia. Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp xuất sắc, các doanh nghiệp lớn thường nhận lấy một sứ mệnh quốc gia làm thành sứ mệnh của mình để dẫn dắt doanh nghiệp đi xa hơn nữa, để gắn mình với quốc gia, dân tộc hơn nữa.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng tại buổi lễ.

Phần mềm Việt Nam phải là động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế của đất nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Khuê, Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2023, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: "Giải thưởng Sao Khuê phải tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, những doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số đã góp phần tạo ra tăng trưởng kinh tế số trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ". 

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

Một doanh nghiệp lớn là một doanh nghiệp có sứ mệnh quốc gia

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Một lĩnh vực rất không công nghệ thì công nghệ sẽ mang lại hiệu quả nhất. Lĩnh vực bưu chính chuyển phát là như vậy và công ty Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) đã làm được việc này một cách xuất sắc.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

MobiFone muốn đi tiếp chặng đường dài hơn nữa thì phải xác định sứ mệnh quốc gia của mình

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông di động MobiFone sáng 15/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, MobiFone là một trong ba nhà mạng viễn thông lớn nhất Việt Nam. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

Rạng Đông đã có nhiều bước đi đúng mang tính chiến lược

Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, sáng 13/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Rạng Đông đã có nhiều bước đi đúng mang tính chiến lược. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng.

"Gặp khó khăn gì, tất cả chúng ta hãy tìm về Bộ TT&TT, coi đây là ngôi nhà, là chỗ dựa, nhất là trong lúc khó khăn này"

Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý I/2023 với các đối tượng quản lý.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về năm 2023

Ngày 02/3/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 02/2023 với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã định hướng nhiều nội dung quan trọng về phát triển ngành TT&TT trong năm 2023.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng tại Hội nghị. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về cách để sách đến hàng triệu người

"Làm xuất bản bây giờ là làm ra nhiều phiên bản của sách phù hợp với mỗi loại nền tảng. Vô vạn hình tướng là cách để sách đến được hàng triệu người", đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại buổi làm việc với với Cục Xuất bản, In và Phát hành và một số đơn vị làm sách, ngày 02/3/2023 tại Hà Nội.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng tại buổi làm việc.

Chuyển đổi số tạo cơ hội để đại chúng hoá văn hoá, thu hẹp khoảng cách tiếp cận và thụ hưởng văn hoá

 “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” là chủ đề Hội thảo Khoa học cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sáng 27/2 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.