Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ và tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán hủ tục lạc hậu, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương

Lan tỏa mạnh mẽ, thực chất Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Xây dựng môi trường văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng, luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt lên hàng đầu. Trong đó, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục khẳng định là nòng cốt, bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều nội dung hoạt động đã đi vào thực chất, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số được xuất khẩu lao động

Thời gian qua, công tác đưa người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả đáng kể. Qua đó, giúp người lao động tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cần cơ chế riêng cho chương trình mục tiêu quốc gia

Đã có nhiều nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện những khó khăn, vướng mắc và ở địa phương đang cần có cơ chế riêng để tháo gỡ, từ đó đi đến sự đánh giá hoàn thiện, đưa chương trình đến với người dân đạt hiệu quả cao hơn.

Sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu

Nhiều năm qua, các mô hình sinh kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu ở Lai Châu, hay Sơn La, đã giúp nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc và góp phần bảo vệ môi trường.

Di sản văn hóa dân tộc Dao bên sườn Tây Yên Tử

Cư trú tập trung ở huyện Sơn Động (Bắc Giang), dân tộc Dao sở hữu nhiều di sản văn hóa đặc sắc, thể hiện qua trang phục, tín ngưỡng, phong tục tập quán… Để gìn giữ, phát huy những di sản văn hóa này, huyện Sơn Động đã triển khai nhiều giải pháp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của đồng bào…

Huyện Vân Hồ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang quan tâm triển khai thực hiện.

Bảo tồn kiến trúc nhà ở các dân tộc tỉnh Lào Cai - gìn giữ truyền thống cho tương lai

Nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số mang kiến trúc độc đáo, chứa đựng nét văn hóa tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Cùng với tốc độ đô thị hóa, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, ở nhiều nơi, đồng bào các dân tộc thiểu số có xu hướng "thoát ly" nhà ở truyền thống, khiến nguy cơ mai một bản sắc ngày càng hiện hữu... Trước thực trạng này, tỉnh Lào Cai đã và đang nỗ lực gìn giữ kiến trúc những nếp nhà truyền thống để bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Réo rắt khèn Mông giữa sâu thẳm rừng già

Tiếng khèn Mông réo rắt gọi bạn, kết nối những tâm hồn con người xích lại gần nhau hơn, tiếng khèn Mông xóa mờ đỉnh núi mờ sương, làm thức dậy cả một miền văn hóa dân tộc tưởng đã bị khuất lấp theo thời gian... Ấy là tiếng khèn Mông diệu kỳ được cất lên bởi một lão nghệ nhân có tài thổi khèn hay, múa khèn giỏi, cũng là một người thợ chế tác khèn Mông tài hoa ở bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - ông Thào Cáng Súa. Cây khèn Mông đã cùng ông lớn lên theo năm tháng, bồi đắp trong ông niềm đam mê, tâm huyết cả một đời gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của người Mông.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách và quy định của pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) sẽ tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS. Hội thi dự kiến bắt đầu từ ngày 11/9 và kết thúc vào ngày 9/10/2023.