Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.

Kết luận thanh tra về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc

Kết luận thanh tra số 3490/KLTT-CTS ngày 21/10/2020 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Kết luận thanh tra số 687/KL-TTra ngày 12/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định XPVPHC Công ty TNHH Nin Sing Logistics

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 10/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Anh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.