Kết luận kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại VHC

Ngày 19/12/2023, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành kết luận thanh tra số 1960/KLKT-TTra về việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty TNHH thương mại VHC.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Ngày 14/11/2023, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành kết luận số 918/KL-TTII  kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống

Cục Báo chí vừa ra quyết định xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống 45 triệu đồng do Tạp chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.

Xử phạt Công ty Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam 140 triệu đồng

Ngày 11/12/2023, Cục Viễn thông đã ra quyết định xử phạt Công ty Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam số tiền 140.000.000 đồng do thực hiện 09 hành vi vi phạm.

Xử phạt Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp 252,5 triệu đồng

Ngày 08/12/2023, Cục Báo chí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 252.500.000 đồng đối với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp do đã thực hiện 06 hành vi vi phạm hành chính.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận kiểm tra số 1424/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh - Xí nghiệp in Tài chính

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận thanh tra số 1423/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh Xí nghiệp in Tài chính.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In - Bao bì Đại Chúng

 Kết luận kiểm tra số 1415/KLKT-CXBIPH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất bản, in và phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN

 Kết luận kiểm tra số 81/KLKT-CXBIPH ngày 24/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN của Cục Xuất bản, In và Phát hành.