Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack

Kết luận kiểm tra số 1131/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính và an toàn thông tin mạng đối với Công ty TNHH SPX Express

Ngày 13/9/2023, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành kết luận thanh tra số 1394/KL-TTra kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính và an toàn thông tin mạng đối với Công ty TNHH SPX Express..

Thông báo nội dung chính kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến

Ngày 26/6/2023, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 934/KL-TTra ngày 22/6/2023 về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là Tạp chí).

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast

 Kết luận kiểm tra số 830/KL-TTra ngày 7/6/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast của Thanh tra Bộ.

Kết luận Thanh tra Cảng Hàng không Đồng Hới

Kết luận Thanh tra số 163 /TTVI ngày 5/6/2023 về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Cảng Hàng không Đồng Hới - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam của Cục Tần số Vô tuyến điện.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của PL trong công tác cấp giấy phép tại Vụ Bưu chính

 Kết luận kiểm tra số 784/KL-TTra ngày 01/6/2023 về việc chấp hành các quy định của PL trong công tác cấp giấy phép tại Vụ Bưu chính của Thanh tra Bộ.