Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 Công văn số 667/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.