Các khu CNTT tập trung tại Việt Nam


1. HIỆN TRẠNG CÁC KHU CNTT TẬP TRUNG

+ Số lượng các khu CNTT: 07
+ Tổng quỹ đất: 705.656 mz
+ Tổng diện tích văn phòng làm việc: 203.638 m2
+ Tổng số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: trên 200
+ Tổng số nhân lực làm việc: trên 35.000 người

2. THÔNG TIN VỀ CÁC KHU CNTT TẬP TRUNG

Công viên Phần mềm Quang Trung
Trụ sở chính: 97 -101 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: Nhà 3, khu Công viên phẩn mềm Quang Trung, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích đất: 430.000 m2
Diện tích văn phòng: 86.000 m2
Điện thoại: (84-8) 3715 5055; Fax: (84-8) 3715 5985
Email: qstc@qstc.com.vn
Website: www.quangtrungsoft.com.vn
Số doanh nghiệp CNTT hoạt động: 101
Số nhân lực: 23.859 người, trong đó tổng số kỹ sư và chuyên viên CNTT là 4.752 người

Trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội
Trụ sở chính: 185 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích đất: 1.700 m2
Diện tích văn phòng: 2.500 m2
Số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: 38
Số nhân lực: 600 người, trong đó số lao động chuyên về CNTT là 500 người.
Điệnthoại:(84-4)3512 1430; Fax:(84-4)3512 1486
Email: ¡nfo@hittc.org.vn
Website: www.hittc.org.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: 123 Trương Định, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích đất: 3.000 m2
Số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: 28
Số nhân lực: 500 người
Điện thoại: (84-8) 3932 0990; Fax: (84-8) 3932 0993
Email: sales@ssp.com.vn
Website: www.ssp.com.vn

Khu Công viên Phần mềm Đà Nẵng
Trụ sở chính: 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Diện tích đất: 4.300 m2
Diện tích văn phòng: 22.000 m2
Số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: 42
Số nhân lực: 2.000 người
Điện thoại: (84-511) 388 8666; Fax: (84-511) 388 8879
Email: sales@dsp.un
Website: www.dsp.vn

Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Khu phố 6, quận Thủ Đức, TP. Hổ Chí Minh
Diện tích đất: 23 ha
Diện tích văn phòng: 8.482 m2
Điện thoại: (84-8) 3724 4000; Fax: (84-8) 3724 2058
Email: vanphong@vnu-itp.edu.vn
Website: www.vnu-itp.edu.vn

E-TOWN
Trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích đất: 35.000m2 gồm 7 tòa nhà eTownl, eTown2, eTown3, eTown4, eTown EW, trụ sở REE và khu thể thao liên hợp eTown
Diện tích văn phòng: 80,000 m2
Điện thoại: (84-8) 3810 4462; Fax: (84-8) 3810 6816
E-mail: sales@etown.com.vn
Website: www.etown.com.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Cần Thơ
Trụ sở chính: 29 Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Diện tích văn phòng: 1.656 m2
Điện thoại: (84-71) 376 1937; Fax: (84-71) 376 1937
E-mail: canthosoft@csp.vn
Website: www.csp.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )