Thị phần các doanh nghiệp bưu chính tính theo doanh thu (2010)


 

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)