Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam


Để xem Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2014 của Tổng công ty  Bưu điện Việt Nam, vui lòng bấm vào đây.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)