Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông tại Gia Lai

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm phổ biến các nội dung cơ bản trong nhiệm vụ QLNN lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internert, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, ngày 09/6/2006, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo, chuyên viên quản lý bưu chính, viễn thông và CNTT các phòng Hạ tầng kinh tế (Quản lý đô thị) thuộc UBND 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi chung là cấp huyện) .


Nhằm phổ biến các nội dung cơ bản trong nhiệm vụ QLNN lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internert, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, ngày 09/6/2006, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo, chuyên viên quản lý bưu chính, viễn thông và CNTT các phòng Hạ tầng kinh tế (Quản lý đô thị) thuộc UBND 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi chung là cấp huyện) .

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của Sở Bưu chính Viễn thông về các vấn đề như: Nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT; nghiệp vụ quản lý; triển khai áp dụng văn bản pháp luật chuyên ngành; công tác thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh các sai phạm ở cấp huyện; phương hướng, nhiệm vụ quản lý ngành trong thời gian tới, đặc biệt là việc phối hợp triển khai các chương trình ứng dụng CNTT, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cấp huyện như: Khó khăn về khâu tổ chức, biên chế và bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; quy hoạch ngành; phân cấp trong công tác quản lý; công tác phối kết hợp giữa các cơ quan liên quan; nguồn nhân lực để ứng dụng và phát triển CNTT ; vấn đề quản lý, thanh tra, kiểm tra các dịch vụ điện thoại và đại lý Internet, …. Đây là lĩnh vực quản lý mới, mang tính đa dạng và phức tạp. Để quản lý tốt, các đơn vị chuyên môn phải tích cực nghiên cứu, tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ và chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, thực hiện những giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, từ đó củng cố vai trò quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã làm sáng tỏ hơn các nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT ở cấp tỉnh và huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã trao đổi được nhiều kinh nghiệm, cơ bản nắm được nhiệm vụ quản lý ngành.

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)