Giám đốc Sở BCVT phải là CIO tại địa phương

(Mic.gov.vn) - 

Trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về CNTT-TT lần thứ IV từ ngày 21-22/9/2006 với chủ đề "CNTT và sự nghiệp giáo dục, y tế", lãnh đạo Bộ BCVT đã tổ chức buổi tọa đàm với các Sở BCVT về chính sách, cơ chế quản lý và thúc đẩy ứng dụng CNTT ở địa phương dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đức Đam.


Trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về CNTT-TT lần thứ IV từ ngày 21-22/6/2006 với chủ đề "CNTT và sự nghiệp giáo dục, y tế", lãnh đạo Bộ BCVT đã tổ chức buổi tọa đàm với các Sở BCVT về chính sách, cơ chế quản lý và thúc đẩy ứng dụng CNTT ở địa phương dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đức Đam.

Ý kiến phát biểu của các Giám đốc Sở BCVT Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Trà Vinh... tập trung vào các vấn đề: Quản lý nhà nước về CNTT tại các địa phương chưa qui về một đầu mối là Sở BCVT mà còn dàn trải ở một số sở, ban, ngành khác dẫn đến việc không có sự chỉ đạo thống nhất; Làm thế nào để các Sở BCVT phải là đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT tại địa phương; Vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT còn mờ nhạt; Cần xây dựng chuẩn kiến trúc, mô hình ứng dụng CNTT tạo điều kiện thúc đẩy việc ứng dụng CNTT đồng bộ tại các sở, ban, ngành.

Trước những trăn trở của các Sở BCVT, Thứ trưởng Bộ BCVT Vũ Đức Đam khẳng định vai trò quản lý nhà nước về CNTT của các Sở BCVT; lãnh đạo các Sở phải thực hiện đúng chức năng là tổng tham mưu của chính quyền địa phương trong lĩnh vực BCVT-CNTT, mỗi giám đốc Sở phải thực sự là một Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) tại địa phương; các Sở BCVT phải đi đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành công việc của Sở. Một thông tin vui cũng được Thứ trưởng thông báo cho các Sở là sắp tới, Bộ BCVT sẽ có chương trình đào tạo CIO cho các giám đốc Sở và phối hợp với Bộ Nội Vụ kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, nhằm tạo sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành, các cấp.

Đoàn Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)