Sở BCVT Bình Phước: Thanh tra, kiểm tra diện rộng Internet trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Hoạt động kiểm tra Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước của đoàn kiểm tra liên ngành chính thức bắt đầu kề từ ngày 10/6/2006. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có Sở BCVT, Sở VHTT, CA tỉnh.


Hoạt động kiểm tra Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước của đoàn kiểm tra liên ngành chính thức bắt đầu kề từ ngày 10/6/2006. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có Sở BCVT, Sở VHTT, CA tỉnh.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của 2 Doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn là Bưu điện tỉnh và chi nhánh Viettel. Bên cạnh đó Đoàn cũng tiến hành ra quân kiểm tra 147 đại lý internet trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy Bưu điện tỉnh chưa triển khai cài đặt phần mềm quản lý đại lý theo quy định của TTLT số 02. Hầu hết các đại lý internet đều vi phạm Thông tư 02 như: không ghi sổ lưu thông tin khách hàng, trẻ em dưới 14 tuổi không có người lớn bảo lãnh, không lưu giữ lịch sử truy cập đủ 30 ngày, không có máy chủ quản lý tập trung, không có hợp đồng đại lý internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…

Sau đợt kiểm tra các đại lý diện rộng Sở BCVT xử lý vi phạm hành chính 53 đại lý internet, cảnh cáo 1 đại lý, mức phạt thấp nhất đối với 1 đại lý là 500 ngàn đồng, cao nhất là 2 triệu đồng. Qua đó Sở BCVT đã tập hợp kiến nghị một số quy định về quản lý internet.

Sở BCVT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)