Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin ở Thái Bình

(Mic.gov.vn) - 

Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và điện lực ở Thái Bình liên tục xảy ra đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó Sở Bưu chính Viễn thông đã tham mưu với UBND tỉnh ra Công văn chỉ đạo các Sở ban ngành, công an tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an toàn mạng lưới Viễn thông và điện lực như sau:


Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và điện lực ở Thái Bình liên tục xảy ra đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó Sở Bưu chính Viễn thông đã tham mưu với UBND tỉnh ra Công văn chỉ đạo các Sở ban ngành, công an tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an toàn mạng lưới Viễn thông và điện lực như sau:

- Công an tỉnh tiêp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa với các tội phạm trộm cắp, phá hoại mạng lưới Viễn thông và điện lực, phối hợp với các cơ quan pháp luật khẩn trương điều tra, kết luận và đưa ra xet xử nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với đài truyền hình, báo Thái Bình, các Sở ban ngành, các doanh nghiệp Viễn thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ an toàn mạng lưới Viễn thông và điện lực.

- Các doanh nghiệp Viễn thông tăng cường các biện pháp và có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ các công trình Viễn thông; truyền tải, phân phối điện, hệ thống mạng thông tin đảm bảo an toàn an ninh thông tin và an toàn điện lực trong mọi tình huống.

- Chủ tịch UBND các huyện thành phố kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp xử lý khắc phục nhanh những vụ việc mất an toàn mạng lưới viễn thông và điện lực.

Hy vọng rằng: khi tất cả các sở ban ngành và các doanh nghiệp Viễn thông cùng vào cuộc thì sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình hình mất an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và điện lực ở Thái Bình.

Sở BCVT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)