Bộ BCVT thăm và làm việc Sở BCVT Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 04/12/2006, nhân dịp cùng Đoàn làm việc của Chính phủ dự Hội nghị cấp cao lần thứ 4 Thủ tướng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại TP.Đà Lạt, đồng chí Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Thành Hưng đã có buổi thăm và làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lâm Đồng.


Ngày 04/12/2006, nhân dịp cùng Đoàn làm việc của Chính phủ dự Hội nghị cấp cao lần thứ 4 Thủ tướng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại TP.Đà Lạt, đồng chí Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Thành Hưng đã có buổi thăm và làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lâm Đồng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động và những kết quả đạt được của Sở BCVT, thay mặt lãnh đạo Bộ BCVT Thứ trưởng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của tập thể CBCC Sở BCVT Lâm Đồng khắc phục khó khăn ban đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về BC, VT & CNTT trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động quản lý của Sở đã gắn liền với mục tiêu, định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội của địa phương; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BC, VT & CNTT đến mọi tầng lớp nhân dân, không đặt nặng vấn đề xử phạt hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời Thứ trưởng chỉ đạo Sở BCVT phải tiếp tục tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền tại địa phương ban hành các văn bản, chính sách ưu tiên phát triển ngành công nghiệp CNTT song song với việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực cải cách hành chính; chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liện lạc thông suốt phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và phục vụ nhu cầu ngày càng cao trong nhân dân…Về các kiến nghị của Sở BCVT, Thứ trưởng nhận xét những kiến nghị của đơn vị phù hợp với thực tế trong hoạt động quản lý chung của các Sở và sẽ cùng với lãnh đạo Bộ BCVT giải quyết trong thời gian nhanh nhất.

Đào Bá Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)