Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, ngày 31/1/2007 Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng kinh tế và Quản lý đô thị các huyện, thành phố; đại diện các Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh.


Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, ngày 31/1/2007 Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng kinh tế và Quản lý đô thị các huyện, thành phố; đại diện các Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo hoạt động của ngành Bưu chính Viễn thông Công nghệ Thông tin Thái Bình năm 2006 và các nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm 2007 của ngành BCVT&CNTT của tỉnh. Hội nghị đã được các đại biểu đóng góp ý kiến, bổ sung cho báo cáo và thảo luận về việc triển khai nhiệm vụ QLNN trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin ở tuyến huyện, công việc còn rất mới và có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Với sự lãnh đạo của UBND các huyện, thành phố, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở BCVT, công tác QLNN về BCVT và CNTT tại các huyện, thành phố đã và đang đi vào nền nếp. Đặc biệt là ý kiến tham gia về tình hình an toàn mạng lưới và an ninh thông tin của tỉnh Thái Bình và đối với các doanh nghiệp được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để ngành Bưu chính Viễn thông Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh; nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng bán kính phục vụ đến tất cả các thôn xóm; đáp ứng nhu cầu về thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

Sở BCVT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)