Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ninh triển khai kế hoạch công tác năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 06/02/2007, Sở BCVT tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2007. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Thứ trưởng Bộ BCVT, Ngô Xuân Nhạc- Phó chủ tịch Thường trực HĐND, Nhữ Thị Hồng Liên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh và Lãnh đạo một số Sở BCVT phía Bắc cùng đến dự (Hà Nội, Bắc Ninh….)...


Ngày 06/02/2007, Sở BCVT tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2007. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Thứ trưởng Bộ BCVT, Ngô Xuân Nhạc- Phó chủ tịch Thường trực HĐND, Nhữ Thị Hồng Liên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh và Lãnh đạo một số Sở BCVT phía Bắc cùng đến dự (Hà Nội, Bắc Ninh….)...

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Minh Hồng -Giám đốc Sở BCVT Quảng Ninh báo cáo công tác đã triển khai trong năm 2006 và kế hoạch năm 2007, Đ/c Nhữ Thị Hồng Liên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Sở BCVT tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua trong công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh. Đ/c giao nhiệm vụ trong năm 2007 cho Sở BCVT: Sở phải tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và nhanh chóng triển khai xây dựng Trang tin điện tử của tỉnh; Chủ động và phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ lập kế hoạch tuyển dụng, bổ sung biên chế, nhân sự. Ủng hộ với đề xuất xây dựng mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng vừa tận dụng tối đa được các nguồn lực về kinh phí, nhân sự; Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban Ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý BCVT&CNTT; Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ BCVT&CNTT tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và dịch vụ thông tin phục vụ du lịch, trên biển của tỉnh; Nắm bắt và tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện nhằm thu hút các doanh nghiệp BCVT&CNTT đến với Quảng Ninh; Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tổ chức theo dõi, nắm bắt việc ứng dụng CNTT cuả các Sở, Ban Ngành và chủ động đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam - Thứ trưởng Bộ BCVT đã phát biểu chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2006 với mức tăng trưởng kinh tế đạt 13,2%.

Đ/c cũng nêu một số hoạt động chính Sở BCVT Quảng Ninh cấn tập trung trong năm 2007: Ổn định tổ chức và lựa chọn mô hình hoạt động gắn hoạt động quản lý, sự nghiệp và công ích phù hợp; kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh và chính quy; Chủ động tiếp cận, nắm bắt công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT và tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với giai đoạn mới, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng yêu cấu hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; Phấn đầu và khẳng định vai trò nhạc trưởng trong việc tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại địa phương; Khẩn trương xây dựng và hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch phát triển BCVT&CNTT; Làm tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện điều phối, phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp BCVT&CNTT dùng chung CSHT trên địa bàn nhằm phát triển nhanh chóng, ổn định cơ sở hạ tầng BCVT và đảm bảo sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn được công bằng, bình đẳng và minh bạch; Giữ vững quan hệ, đoàn kết với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và tích cực phát động cuộc thi đua gìn giữ truyền thống của Ngành Bưu điện được lan toả đến các doanh nghiệp BCVT&CNTT và đặc biệt gìn giữ được “nghĩa tình” trong bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng cũng mong muốn Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quan tâm và tạo điều kiện bố trí nhân sự , kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về BCVT được triển khai đến cấp huyện, đây là yếu tố hết sức quan trọng giúp cho Sở BCVT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

H3VP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)