Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 7/2/2007, tại Khách sạn Trung tâm- Thành phố Quảng Ngãi, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì tổ chức buổi hội thảo về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông. Tham dự Hội thảo có các thành viên của Ban chỉ đạo CNTT , lãnh đạo và cán bộ CNTT thuộc các Sở, Ngành, lãnh đạo UBND các Huyện, Thành phố và Trưởng, phó các phòng Hạ tầng kinh tế/Công thương các Huyện, Thành phố, các đơn vị tin học chuyên ngành và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Tin học EK, Trung tâm CARGIS, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế và Sở Bưu chính, Viễn thông Tỉnh Quảng Nam.


Sáng ngày 7/2/2007, tại Khách sạn Trung tâm- Thành phố Quảng Ngãi, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì tổ chức buổi hội thảo về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông. Tham dự Hội thảo có các thành viên của Ban chỉ đạo CNTT , lãnh đạo và cán bộ CNTT thuộc các Sở, Ngành, lãnh đạo UBND các Huyện, Thành phố và Trưởng, phó các phòng Hạ tầng kinh tế/Công thương các Huyện, Thành phố, các đơn vị tin học chuyên ngành và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Tin học EK, Trung tâm CARGIS, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế và Sở Bưu chính, Viễn thông Tỉnh Quảng Nam.

Các báo cáo trong hội thảo xoay quanh một số vấn đề như: sự phát triển công nghệ GIS trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng; kết quả xây dựng bản đồ nền địa hình tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ 1:25.000; kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý, điều hành dự án GIS Thừa Thiên Huế.

Năm 2006, Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội đăng ký thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông ở Quảng Ngãi” và đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2006-2007) mục tiêu trước mắt là giải quyết nhu cầu về thông tin cho việc quản lý quy hoạch, quản lý mạng lưới hạ tầng bưu chính, viễn thông, quản lý mạng lưới dịch vụ, khách hàng của ngành BCVT trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu dài hạn của đề tài là hướng đến việc xây dựng hạ tầng thông tin địa lý phục vụ phát triển các ứng dụng trợ giúp quyết định trong quy hoạch, quản lý, khai thác lãnh thổ và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Trong năm 2006, theo đề cương thực hiện đề tài, cơ quan chủ trì Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi cùng với cơ quan phối hợp đã tiến hành xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài, xây dựng thiết kế kỹ thuật chi tiết, hoàn thành bản đồ nền địa hình toàn tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ 1:25.000, thu thập và cập nhật, chỉnh lý và chuẩn hóa dữ liệu theo thiết kế kỹ thuật. Sản phẩm của giai đoạn này là bản đồ số nền địa hình Quảng Ngãi tỷ lệ 1:25000 theo chuẩn Việt Nam (VN2000) và chuẩn quốc tế (OpenGIS) đang được áp dụng rộng rãi ở một số nước trên thế giới.

Dựa trên bản đồ nền địa hình này, trong năm 2007, tiếp tục xây dựng bản đồ số và CSDL chuyên ngành BCVT Tỉnh Quảng Ngãi. Việc đưa CSDL chuyên ngành BCVT Quảng Ngãi vào vận hành ứng dụng sẽ góp phần làm tăng năng lực quản lý của ngành, tác động tích cực đối với phát triển cơ sở hạ tầng BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc đề tài, việc phát triển, triển khai mở rộng sản phẩm của đề tài sẽ góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, tăng năng lực quản lý của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Theo nhận xét của TS. Đỗ Nam – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (đơn vị thực hiện khá thành công dự án GIS tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế) - Quảng Ngãi chúng ta đã có được yếu tố “Thiên thời”, đó là việc lãnh đạo cao cấp của tỉnh hoàn toàn ủng hộ đề tài này. Tuy nhiên để việc thực hiện đề tài thành công thì đòi hỏi phải có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị có liên quan cũng như cơ chế, chính sách của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài.

Cuối buổi hội thảo có nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề ứng dụng GIS, đa số những người tham dự hội thảo đều cho rằng nếu được triển khai, công nghệ GIS sẽ là một trợ thủ đắc lực cho các nhà quản lý.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng – GĐ. Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi – khẳng định quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, của Sở BCVT Quảng Ngãi cũng như các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện tốt theo tinh thần mà hội thảo đã thảo luận.

Sở BCVT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)