Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 05 tháng 02 năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ban hành Quyết định số 432/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.


Ngày 05 tháng 02 năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ban hành Quyết định số 432/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Quy hoạch BCVT-CNTT tỉnh Thanh Hóa đề ra chủ trương, chiến lược, một cách tổng thể phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCVT&CNTT, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển mạng lưới, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ thông tin, đồng thời tạo cơ sở cho việc đẩy nhanh, mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Với quan điểm là: Tập chung đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển dịch vụ BCVT&CNTT đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo phục vụ tốt và kịp thời cho công tác an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống; phấn đấu phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.

+ Về bưu chính, phát triển mạng lưới bưu chính đa dạng, rộng khắp, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ; khuyến khích tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính; ưu tiên đầu tư cho phát triển bưu chính đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các nhiệm vụ công ích khác theo yêu cầu của nhà nước; nâng cấp, xây dựng Điểm Bưu điện văn hoá xã thành “Trung tâm thông tin cơ sở”.

+ Về viễn thông: Huy động, phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển xây dựng viễn thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu thông tin liên lạc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong toàn tỉnh.

+ Về công nghệ thông tin: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) của tỉnh phải bám sát mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với chiến lược ứng dụng, phát triển CNTT-TT quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong tất cả các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và trong cộng đồng dân cư; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; trong đó việc phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT được ưu tiên đi trước một bước với công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại; quản lý và khai thác có hiệu quả nhằm tạo cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; đầu tư phát triển CNTT phải đồng bộ và gắn liền với đào tạo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng; huy động và phát huy tổng hợp tất cả các nguồn lực cho ứng dụng và phát triển CNTT.

 

Mục tiêu phát triển đến năm 2010 là:

+ Về bưu chính: Phát triển dịch vụ và thị trường bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại; đa dạng hoá các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của xã hội; đạt 800 điểm phục vụ, rút ngắn bán kính phục vụ bình quân của 01 điểm phục vụ dưới 2,11 km; tốc độ tăng trưởng đối với bưu phẩm thường là 3 đến 5%; các dịch vụ mới, dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện tăng trưởng hàng năm trung bình từ 20 đến 30%; dịch vụ phát hành báo chí tăng 9%, phát hành báo chí đạt 18,48 triệu tờ, cuốn; hầu hết các xã có báo đọc trong ngày.

+ Về viễn thông: Phát triển hạ tầng mạng viễn thông và Internet theo hướng công nghệ hiện đại, hội tụ, có độ bao phủ rộng với dung lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet tại các xã, rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các vùng miền; cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông công ích; mật độ điện thoại đạt từ 22,5 đến 32 máy/100 dân; mật độ người sử dụng Internet đạt 21,73 người/100 dân trở lên; đến năm 2015 đạt 59,5 máy điện thoại/100 dân, tỉ lệ người sử dụng dịch vụ Internet đạt 50%.

+ Về công nghệ thông tin: Xây dựng được hạ tầng kỹ thuật thông tin có dung lượng lớn, chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu cho việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên tất cả các lĩnh vực. Từng bước hình thành và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, phát triển giao dịch và thương mại điện tử; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sử dụng và phát triển CNTT-TT của tỉnh; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp CNTT-TT tỉnh Thanh Hoá.

Trung Kiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)