Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây triển khai kế hoạch năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 9/02/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Bộ BCVT; đồng chí Nguyễn Đỗ Nghiêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ BCVT; Lãnh đạo các sở, ban, nghành, lãnh đạo các phòng hạ tầng kinh tế Huyện, Thành phố, và lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở BCVT Hà Tây.


Ngày 9/02/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Bộ BCVT; đồng chí Nguyễn Đỗ Nghiêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ BCVT; Lãnh đạo các sở, ban, nghành, lãnh đạo các phòng hạ tầng kinh tế Huyện, Thành phố, và lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở BCVT Hà Tây.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở BCVT Hà Tây báo cáo công tác đã triển khai trong năm 2006, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực BCVT&CNTT của Sở BCVT Hà Tây: Lĩnh vực BCVT tiếp tục phát triển tốt mạng lưới viễn thông không ngừng được mở rộng, mạng di động có độ phủ rộng, chất lượng sóng tốt, trong năm 2006 đã lắp đặt thêm 102 trạm thu phát sóng (BTS), giúp cho việc khai thác dịch vụ thông tin di động được thuận lợi. Trong năm, toàn mạng cố định đã phát triển được 57.334 thuê bao cố định và 233.071 thuê bao di động (cả trả trước và trả sau), nâng tổng số thuê bao cố định lên 221.103 máy và di động lên 377.805 máy; mật độ điện thoại đạt 23.48 máy/100 dân. Doanh thu toàn ngành BCVT trong tỉnh đạt 725.366 tỷ, tăng trưởng 26,4 % so với kế hoạch tỉnh giao. Công tác ứng dụng, phát triển CNTT cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng CNTT, truyền thông được lắp đặt hoàn chỉnh tại tất cả các huyện trong tỉnh, bước đầu ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ đã và đang có xu hướng phát triển nhanh. Trong năm 2006, Sở BCVT đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập quy hoạch ngành BCVT trong tỉnh Hà Tây và thiết lập bản đồ số mạng BCVT giai đoạn 2001 – 2005 và định hướng đến 2020. Sở đã tổ chức thẩm định trên 10 dự án về BCVT và CNTT. Công tác thanh tra chuyên ngành cũng được triển khai tích cực trên cơ sở phối hợp với các cơ quan như văn hóa, công an và ủy ban các Huyện Thị. Trong thanh tra, kiểm tra đã gắn với công tác tuyên truyền phổ biến thông tư liên tịch 02 cho tất cả các đối tượng kinh doanh Internet công cộng. Qua kiểm tra, đã xử lý hành chính đối với nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trong kinh doanh Internet, xử phạt nộp vào kho bạc của tỉnh 185 triệu đồng.

Năm 2007, với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh, Sở sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi và công bằng để thúc đẩy động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp BCVT đồng thời tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao của ngành, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hơn 30% so với năm 2006, phát triển 58.102 máy điện thoại cố định, 250.000 máy điện thoại di động, đạt mật độ điện thoại 32 máy/100 dân, số thuê bao Internet băng rộng phát triển 6.000 thuê bao. Để đạt được mục tiêu này, Sở BCVT xác định sẽ tập trung thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các phát sinh vướng mắc cần giải quyết, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng phát triển mạng cáp, phát triển lắp đặt các trạm thu phát của điện thoại di động, đảm bảo cho các dịch vụ BCVT phát triển nhanh trong trật tự có sự quản lý của nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Bộ BCVT đã phát biểu chúc mừng những thành tích mà ngành BCVT tỉnh Hà Tây đã đạt được trong năm 2006 với mức tăng trưởng cao. Để triển khai nhiệm vụ năm 2007, đồng chí đề nghị ngành BCVT Hà Tây chú ý mấy nhiệm vụ sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, luật pháp, cơ chế của BCVT; Tiếp tục triển khai việc phổ biến pháp lệnh BCVT và luật CNTT tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Chủ động tiếp cận, nắm bắt công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với giai đoạn mới, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng yêu câu hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trên địa bàn đúng quy trình thủ tục, đúng qui hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo mọi người dân được hưởng các tiện ích của dịch vụ BCVT, đưa CNTT vào cuộc sống. Sở phải có những hướng dẫn cho các phòng Hạ tầng kinh tế kiến thức quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn Huyện; Tham mưu cho tỉnh về biên chế, trình độ của công chức phụ trách lĩnh vực BCVT&CNTT tại các phòng Hạ tầng kinh tế. Sở cần phân cấp cho các huyện, thị quản lý việc kinh doanh của các đại lý Internet trên địa bàn, giúp bộ máy quản lý không bị chồng chéo. Đây là các yếu tố hết sức quan trọng giúp cho Sở BCVT Hà Tây hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó Đ/c Nguyễn Đỗ Nghiêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Sở BCVT tỉnh Hà Tây trong thời gian qua trong công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh. Đ/c giao nhiệm vụ trong năm 2007 cho Sở BCVT: Sở phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Chủ động và phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ lập kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn trình độ để bổ sung biên chế, nhân sự cho lĩnh vực quản lý nhà nước BCVT&CNTT. Ủng hộ với đề xuất xây dựng mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở vừa đáp ứng yêu cầu quản lý tận dụng tối đa được các nguồn lực về kinh phí, nhân sự; Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban Ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý BCVT&CNTT trên địa bàn; Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ BCVT& CNTT; Nắm bắt và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện nhằm thu hút các doanh nghiệp BCVT&CNTT đến với Hà Tây; Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tổ chức theo dõi, nắm bắt việc ứng dụng CNTT của các Sở, Ban Ngành và chủ động đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, năm 2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển BCVT&CNTT quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông và quy hoạch phát triển BCVT&CNTT tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến 2020; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phát triển các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp, trong nông nghiệp, phát triển nông thôn và công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử, doanh nghiệp điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ BCVT đã tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2006 cho tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở BCVT tỉnh Hà Tây; UBND tỉnh Hà Tây tặng bằng khen cho sở BCVT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo điều hành mạng lưới thông tin phục vụ cuộc diễn tập phòng thủ năm 2006 của tỉnh; Sở BCVT đã tặng bằng khen cho 3 doanh nghiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong việc phát triển mạng lưới BCVT tại tỉnh Hà Tây năm 2006 là : Bưu điện Tỉnh, Chi nhánh VMS tại Hà Tây, Chi nhánh Viettel tại Hà Tây, và tặng bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý nhà nước BCVT&CNTT trên địa bàn.

Hoàng Điệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)