Bình Thuận : Dành 5 tỷ đồng triển khai dự án Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Theo đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 để phân khai đợt I năm 2007 với kinh phí 5 tỷ đồng cho 33 dự án CNTT.


Theo đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 để phân khai đợt I năm 2007 với kinh phí 5 tỷ đồng cho 33 dự án CNTT.

Một số dự án đang gấp rút triển khai như Dự án Tin học hóa công tác lưu trữ; Cổng thông tin điện tử hành chính tỉnh; Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quản lý quy hoạch phát triển BCVT sử dụng công nghệ GIS; Phần mềm hệ thống quản lý công chức hành chính; Hệ thống thông tin chính quyền cấp cơ sở; dự án tổng thể ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, kinh phí Công nghệ thông tin năm nay cũng dành cho công tác đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ xã, phường, thị trấn, cán bộ quản trị mạng, công chức hành chính cấp tỉnh, huyện; phát hành bản tin; công tác hỗ trợ triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Việc đầu tư kinh phí vào dự án công nghệ thông tin hứa hẹn sự phát triển đột phá cả về chất và lượng trong ứng dụng công nghệ thông tin thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Thúy Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)