Ký kết chương trình phối hợp liên ngành giữa Sở BCVT và Tỉnh đoàn Quảng Trị


Ngày 11/6/2007, tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp liên ngành về việc " Phát huy vai trò xung kích thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo tiến quân vào công nghệ thông tin" giai đoạn 2007-2012 giữa Sở Bưu chính, Viễn thông và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Phương Nam - Giám đốc Sở BCVT và đồng chí Hoàng Đức Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn đã ký kết vào chương trình phối hợp liên ngành này.

Việc ký kết chương trình phối hợp liên ngành nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Công nghệ thông tin (CNTT) trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của thanh niên, thúc đẩy ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo và từng bước làm chủ CNTT. Bên cạnh đó, việc ký kết cũng giúp cho cán bộ, công viên chức trẻ phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT của mình trong đơn vị, phát triển sản xuất và trong đời sống.

Theo văn bản được ký kết, hai bên sẽ thực hiện một số nội dung cơ bản trong thời gian tới như :

- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và CNTT.

- Xây dựng các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT

- Phối hợp xây dựng Cổng thông tin điện tử, diễn đàn trao đổi dành cho thanh niên nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng hợp và chuyên ngành, đào tạo trực tuyến, tư vấn hướng nghiệp, thông tin việc làm… Phục vụ chương trình phổ cập tin học và nối mạng tri thức cho thanh niên toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện đề án phổ cập Tin học cho thanh thiếu niên chuẩn bị hành trang cho thanh thiếu niên Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập.

- Phối hợp tổ chức các hội thi như “Tin học trẻ không chuyên”, “Tin học giỏi trong cán bộ, công nhân viên chức trẻ”, “Sáng tạo kỹ thuật”...

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội về CNTT

- Phối hợp xây dựng các Câu lạc bộ tin học trẻ, Hội Tin học trẻ, một số mô hình, ứng dụng CNTT cho thanh niên vùng sâu, vùng xa.

- Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nhận thức rõ mặt tiêu cực từ việc ứng dụng CNTT, mặt trái của Internet đã ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ hiện nay.

Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Trần Phương Nam – Giám đốc Sở BCVT đã phát biểu một số ý kiến như sau:

- Thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, trong đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ thanh, thiếu niên trong việc ứng dụng CNTT là hàng đầu.

- Việc triển khai nội dung chương trình phối hợp liên ngành này có ý nghĩa thiết thực và cần thiết khi chúng ta đang xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương và cải cách hành chính.

- Để đạt được hiệu quả cao khi thực hiện các nội dung của chương trình thì cần phải đa dạng hóa các hoạt động, phối hợp tốt với ngành giáo dục đặc biệt là lực lượng học sinh, phụ huynh để tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực CNTT, phải xã hội hóa CNTT tại địa phương.

Cùng với những nội dung mà hai bên đã ký kết, Sở BCVT sẽ giúp Tỉnh đoàn xây dựng Trang thông tin điện tử, giúp thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật mạng nội bộ của cơ quan Tỉnh đoàn trong thời gian tới.

Sự kiện ký kết chương trình phối hợp liên ngành là một mô hình mới và có ý nghĩa quan trọng khi cả nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển mà ứng dụng CNTT sẽ trở thành một công cụ đắc lực giúp lực lượng trẻ của tỉnh thực hiện có kết quả và đẩy nhanh công cuộc xây dựng quê hương và đất nước trong thời kỳ mới. 

Thanh Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)