Dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình cho kênh công nghệ thông tin và truyền thông ICT phục vụ cộng đồng


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VTC

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 35.933 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)