Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 403 trạm BTS Viettel


Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời chao hàng cạnh tranh Gói thầu "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 403 trạm BTS Viettel"

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Cục VT

Lượt truy cập: 424

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)