Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2017”


 Để xem Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2017”, xin vui lòng bấm vào đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)