Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 04 huyện Bắc Quảng Nam


- Tên Bên mời thầu: Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Tên gói thầu: “Mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 04 huyện Bắc Quảng Nam”;

- Tên dự án: “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”;

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí còn lại sau khi thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ tại Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ;

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán HSMT: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, tầng 19 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.37663355                            Fax: 04.39446769

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, tầng 19 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.37663355                            Fax: 04.39446769

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2015;

- Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đ (Bốn trăm triệu đồng chẵn);

+ Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam

+ Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng;

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, tầng 19 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)