Số điện thoại đặc biệt


Tên chức năng Số điện thoại
Gọi tự động đi liên tỉnh 0
Gọi tự động đi quốc tế 00
Đăng ký đàm thoại liên tỉnh 101
Đăng ký đàm thoại quốc tế 110
Công an 113
Cứu hỏa 114
Cấp cứu y tế 115
Giải đáp số ĐT nội hạt 116
Giải đáp thông tin KTXH 1081080
Báo giờ 100117
Tự thử chuông 100118
Báo sửa máy 119
Giải đáp cước phí đàm thoại Quốc tế 142
Hỗ trợ giải đáp cách gọi quốc tế 143
Hỗ trợ dịch vụ di động VMS 18001090
Hỗ trợ dịch vụ di động VINAPHONE 18001091
Hỗ trợ dịch vụ di động VIETTEL 18008119

 

 

   

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)