Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015


Căn cứ điều 20 Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ TT&TT công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015.

Để xem kết quả, vui lòng tải về tại đây.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)