ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông (Đoàn Bộ) là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đoàn Bộ có 20 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 01 Đoàn cấp trên Đoàn cơ sở, 7 Đoàn cơ sở và 12 chi đoàn cơ sở) với tổng số khoảng 12.200 đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT trải dài từ Bắc vào Nam; trong đó, có khoảng 700 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị và khoảng 11.500 đoàn viên là sinh viên Học viện thuộc Bộ.

Hiện nay số ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ là 25/29 đồng chí, trong đó 07 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư.

Bí thư:

Đồng chí Nguyễn Anh Cương

Điện thoại: 094.916.0000

Phó Bí thư: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

- Đồng chí Chung Hải Bằng

 Ban Tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Anh Cương – Bí thư Đoàn Bộ kiêm Trưởng ban Tổ chức

- Đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Phó Bí thư Đoàn Bộ kiêm Phó trưởng ban Tổ chức

Văn phòng Đoàn:

- Chánh Văn phòng: Đồng chí Tống Trường Giang

- Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Đức Tùng

Ban Phong trào :

- Trưởng ban: Đồng chí Chung Hải Bằng

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đức Tùng

Ban Tuyên giáo và Truyền thông:

- Trưởng ban: Đồng chí Tô Thị Thiên Ngân

- Phó trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Quang Học

Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học:

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Tiến Đức

- Phó trưởng ban: Đồng chí Hồ Quang Sơn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)