Quyết định hủy bỏ một phần và sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)