Báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2018 - Vietnam ICT Index 2018


Năm 2018 là năm thứ 13 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index được thực hiện bởi Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam.
 
Tiếp tục thực hiện chủ trương giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu trong thời gian ít nhất 03 năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng điều tra trong việc chuẩn bị số liệu và so sánh kết quả xếp hạng của các năm, hệ thống chỉ tiêu của năm 2018 được giữ nguyên như của năm 2017.
 
Tinh đến cuối tháng 7/2018, chúng tôi đã thu thập được số liệu của cả 4 nhóm đối tượng. Tuy nhiên vì thời gian giành cho xử lý số liệu và xây dựng báo cáo không còn nhiều nên tại Hội thảo này chúng tôi sẽ chỉ công bố kết quả xếp hạng của 2 nhóm đối tượng là các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố, còn báo cáo đầy đủ sẽ được công bố vào cuối năm 2018.
 

Tệp đính kèm:

Ban biên tập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)